ZORGDAG OVO 23 OKTOBER 2019


Op 23 oktober organiseert OVO haar jaarlijkse Zorgdag. Deze zal plaatsvinden in het gebouw van de RABO-bank aan de Fellenoord te Eindhoven. Dit jaar gaan we het hebben over zaken die ondersteuning kunnen bieden bij het op een prettige wijze ouder worden.

Denk aan: al of niet zelfstandig wonen, het doen van bankzaken, het krijgen van ondersteuning in het huishouden en het gebruik van voorzieningen.

Deskundigen van onder meer RABO-bank, Vitalis en Sociale Raadslieden Werk Lumens zullen u in korte workshops informeren over deze onderwerpen. Ook kunt u met de gastsprekers hierover in gesprek of een afspraak maken er later eens (rustiger) over door te praten.


Natuurlijk wordt voor koffie en thee en een lekkere lunch gezorgd en het programma beidt ook tijd om in gesprek te gaan met de andere bezoekers.

In de loop van september volgt meer informatie. Bovendien kunt u zich dan voor de Zorgdag opgeven.

Het belooft een zeer interessante dag te worden met voor iedereen relevante onderwerpen. We kunnen u deze Zorgdag dan ook van harte aanbevelen!


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *