Zorgdag OVO 2019


De jaarlijkse ‘Zorgdag’ wordt dit jaar niet in mei georganiseerd, maar in oktober. In mei zal er weer een Themaochtend plaatsvinden. Deze zal verzorgd worden door Brigitte Leenders en haar team van ‘Fysio en Ergotherapie Langer thuis’. De precieze inhoud is nog niet bekend, maar alles wat te maken heeft met (veilig) bewegen, evenwicht en hulpmiddelen zal daarbij aan bod komen. Het belooft een zeer interessant programma te worden.

De uitnodiging met daarin de definitieve datum en inhoud zal in april worden verspreid.


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *