Nieuwe aanpak WMO Huishoudelijke Ondersteuning

 

Zoals eerder gemeld, heeft gemeente Eindhoven besloten tot een herziening en versobering van de huishoudelijke ondersteuning.
Dit is een omvangrijke operatie, immers ca 4750 verleende indicaties moeten worden omgezet. Bij de uitvoering blijkt er soms onzorgvuldig met de belangen van de gebruikers te worden omgesprongen.

 

Het plan:

 

De praktijk:

 

Wat te doen:


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *