WMO Huishoudelijke hulp

De regeling voor huishoudelijke hulp via de WMO is begin dit jaar principieel gewijzigd. De wijziging komt neer op een flinke versobering van de te verlenen hulp door de thuisorganisatie. Tot vorig jaar kregen mensen, die daarvoor in aanmerking kwamen, een indicatie voor een x aantal uren hulp per week. Gemiddeld kwam dit neer op 2,5 tot 3 uur hulp per week.

Gebruikers van deze voorziening hebben begin dit jaar een brief van de gemeente ontvangen met de mededeling, dat het systeem is veranderd en medewerkers van de stichting WIJEindhoven in een gesprek zullen nagaan of er nog hulp noodzakelijk is.

 

Vanaf dit jaar wordt aan mensen, die dat nodig hebben een indicatie gegeven voor huishoudelijke hulp met als doel ‘een schoon en leefbaar huis’. Het aantal beschikbare uren om dit resultaat te bereiken wordt niet bekend gemaakt. Nadat de generalist van de stichting WIJEindhoven heeft vastgesteld, dat iemand voor hulp in aanmerking komt, volgt een gesprek met een medewerk(st)er van de thuiszorgorganisatie. In dit gesprek wordt afgesproken welke werkzaamheden moeten worden verricht en vastgelegd in het ondersteuningsplan.

In deze procedure worden lopende indicaties open gebroken en vervangen door een nieuwe, versoberde, indicatie met ondersteuningsplan.

Gemaakte afspraken worden in deze procedure eenzijdig opzij geschoven. Inmiddels is in de praktijk duidelijk geworden, dat de hulp zich beperkt tot 1,5 à 2 uur per week. Deze tijd is veelal volstrekt onvoldoende om de gemaakte afspraken in het ondersteuningsplan te realiseren.

 

Vanuit de ouderenbonden, OVO en het FNV worden procedures voorbereid om de nieuwe regeling door de rechter te laten toetsen. De inmiddels ontstane jurisprudentie maakt het aantekenen van bezwaar tegen de verleende indicatie kansrijk. Het bezwaar wordt vrijwel zeker door de gemeente afgewezen. Deze stap is echter nodig om naar de rechter te kunnen gaan. Voor advies over de procedure kunt u zich wenden tot cliëntondersteuners van de ouderenbonden en het FNV. De organisaties hebben een regeling getroffen, waardoor er voor betrokkenen aan deze bezwaarprocedure geen kosten zijn verbonden.

 

Voor degene, die met de procedure akkoord is gegaan, kan op dit moment niets meer worden gedaan. Voor deze mensen is het afwachten tot de gemeente de huidige regeling heeft aangepast.

 

Voor hulp van een cliëntondersteuner kunt u contact opnemen met het secretariaat van OVO: tel. 040-257 38 32


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *