OVO respecteert uw privacy

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
OVO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OVO en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OVO verstrekt. OVO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

 

Waarom OVO gegevens nodig heeft
OVO verwerkt uw persoonsgegevens om u per email te informeren over de activiteiten van OVO in het kader van belangenbehartiging voor alle senioren in de gemeente Eindhoven. Dit doet OVO door middel van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor themabijeenkomsten en nieuwsberichten. En om telefonisch contact met u op te nemen als u zich heeft aangemeld voor het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte, als u een verzoek heeft ingediend voor cliëntondersteuning of als u een van onze vrijwillige ouderen adviseurs nodig heeft.

 

Hoe lang bewaart OVO uw gegevens
OVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen
OVO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@ovoeindhoven.nl
OVO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
OVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegd gedrag, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OVO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met OVO via info@ovoeindhoven.nl

www.ovoeindhoven.nl is de website van OVO.

 

OVO is als volgt te bereiken

Vestigingsadres: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40239853

Telefoon: 040 – 257 38 32

Emailadres: info@ovoeindhoven.nl


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *