Organisatie


OVO
is een netwerkorganisatie, waarin samenwerking en verbinding centraal staat en die gericht is op de collectieve belangenbehartiging van alle ouderen in Eindhoven.

OVO is een belangrijke schakel tussen wat leeft in de wijken/buurten op het gebied van ouderen en de lokale overheid. Daarbij is verbindingen leggen
tussen organisaties een belangrijke taak voor OVO.

Om de taak van belangenbehartiger goed vorm te kunnen geven is het voor OVO van groot belang om samen te werken met diverse vrijwilligers-  en professionele organisaties. De verschillende Ouderenbonden zijn een bron van informatie voor OVO. Naast contacten met de Ouderenbonden is er op reguliere basis overleg met onder andere de volgende partijen:
Bewonersplatfora, senioren wijkoverleggen, Zonnebloem, WIJEindhoven, de Politiek, Lumens, Rode Kruis, Humanitas, Vitalis, Zuidzorg , Archipel, Glorieuxpark, GGzE, OVAA, Woonbedrijf, Wooninc., PGE, Fontys Hogeschool en Summa College.

Verder heeft OVO regelmatig overleg met wethouders en ambtenaren van de gemeente Eindhoven. OVO neemt deel aan overleggremia als Participatie Commissie, NIZ, enz.

Hieronder kunt u het OVO jaarverslag van 2017 inzien:

Jaarverslag OVO 2017

OVO respecteert uw privacy! Lees hier meer over ons privacybeleid: http://www.ovoeindhoven.nl/home/privacybeleid


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *