Doelstelling van OVO

 

Wat?

OVO behartigt de collectieve belangen van alle ouderen in Eindhoven.

 

Hoe?

OVO doet dit door:

  • te participeren in overleggen gericht op / met ouderen
  • signalen uit wijken en buurten te vertalen naar lokaal overheidsbeleid
  • samen te werken met organisaties en instellingen gericht op ouderen
  • informatie te verstrekken
  • thema bijeenkomsten te organiseren
  • het bieden van een platform waar informatie gedeeld kan worden


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *