Wie zijn we?


Lees hier over het privacybeleid van OVO

Het bestuur van OVO wordt gevormd door 7 vrijwilligers, die zich richten op 6 aandachtsgebieden:
Wonen, Wijken, Welzijn, Mobiliteit, Innovatie en Zorg.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de bestuursleden met hun aandachtsgebied en taken binnen het bestuur:


Hr. Theo van Stiphout:
Voorzitter – Aandachtsgebied Zorg

Theo van Stiphout (1951) is sinds ruim een jaar bestuurslid met het aandachtsgebied ‘Zorg’.
Tot zijn pensionering in december 2015, was hij gedurende 46 jaar werkzaam in verschillende functies en in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, in combinatie met het onderwijs; veelal in de spoedeisende zorg, maar de laatste vier jaar als algemeen manager in een geriatrisch verpleeghuis.
Hij is bestuurslid geworden vanuit zijn drive om maatschappelijk betrokken te blijven en zijn kennis en jarenlange ervaring in te zetten voor de ouderen in Eindhoven, de stad waar hij geboren en getogen is.


Hr. Cees Sprong:
Secretaris en penningmeester – Aandachtsgebied Welzijn en Wijken

In zijn werkzame leven was Cees leerkracht aan een basisschool.
In die periode was hij vier jaar lid van Provinciale staten van Noord-Brabant, vier jaar lid van de Agglomeratieraad Eindhoven en twaalf jaar lid van de gemeenteraad van Eindhoven.
Verder is hij bestuurslid van een provinciale en gemeentelijke afdeling van een vakbond geweest.
Na zijn pensionering werd Cees lid van de Protestants-christelijke ouderenbond (PCOB).
Hij vindt het belangrijk om lid te zijn van een ouderenbond want op deze manier kunnen de belangen van ouderen, met name in deze tijd, behartigd worden. In Eindhoven wordt de collectieve belangenbehartiging door OVO gedaan. Het is goed dat dat in samenwerking met andere organisaties gebeurt.
Cees wil daar graag een steentje aan bijdragen.


Mw. Joke Speldenbrink:
  Bestuurslid – Aandachtsgebied Wonen

Joke is sinds kort bestuurslid van OVO en houdt bezig met wonen en de woonomgeving van de ouderen in Eindhoven.
Door haar jaren lange ervaring met het werken met en voor ouderen en met o.a. hun woonvragen is zij zeer gemotiveerd om samen met collega’s van de innovatie en de zorg zicht te krijgen welke mogelijkheden er zijn binnen Eindhoven voor de senioren.
Contact leggen met instanties zoals de wooncorporaties, de thuiszorg, de ouderenbonden e.a. is belangrijk om dicht bij de praktijk te blijven en informatie te krijgen en te geven over de mogelijkheden en ontwikkelingen  binnen Eindhoven waarbij de gemeente ook een belangrijke rol speelt.


Hr. Kees Blokker:
Bestuurslid – Aandachtsgebied Innovatie en Wijken

Met een technische opleiding heeft Kees tot zijn vervroegde uitreding bij Philips gewerkt. Na zijn afscheid is hij vrijwilligers werk gaan doen. De laatste jaren is Kees actief als Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) en Cliëntondersteuner (CO). Naast de zorg aan ouderen gaat zijn belangstelling uit naar ontwikkelingen op het gebied van ”zorg op afstand” en E-health.  Hij heeft grote verwachtingen van de ontwikkelingen op dit gebied in de komende jaren.

 

Hr. Bert Willemsen: Aandachtsgebied Wijken

Bert is sinds mei 2018 met pensioen en is bestuurslid sinds december 2018. Hij heeft ongeveer twintig jaar gewerkt in de rechtshulp. Vervolgens was hij 15 jaar docent rechten aan een Hogeschool. Daarnaast was hij 8 jaar gemeenteraadslid in Eindhoven en actief in een aantal bestuurlijke functies.
Hij wil zich inzetten voor de ouderen in de stad, nu hij zelf ook tot deze groep behoort. Opkomen voor kwetsbare ouderen (bijv. waar het inkomen of gezondheid betreft), maar ook zorgen dat ouderen zo lang mogelijk actief kunnen blijven in de samenleving. Zijn ervaringen uit vorige functies zet hij daar graag voor in.


Hr. Guus van der Meeren:
Bestuurslid


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *