Vooraankondiging Politiek Debat OVO op donderdag 1 maart 2018 in Gagelbosch

Op donderdag 1 maart 2018 organiseert het bestuur van OVO (Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven) een POLITIEK DEBAT.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft OVO alle politieke partijen die in de Eindhovense Raad vertegenwoordigd zijn uitgenodigd. Dit is uw kans om de politieke partijen kritisch te bevragen op punten die u aangaan.

Het debat wordt geleid door dagvoorzitter de heer Hans Horsten.

Het definitieve programma volgt later.


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *