OVO Themabijeenkomst ‘Toeslagen, hoe werkt het’ op 28 november 2018

 

Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen, bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag. Naast deze toeslagen zijn er diverse heffingskortingen (via de belasting) en zijn er gemeentelijke regelingen. Denk aan de bijzondere bijstand of de meedoenbijdrage. Per gemeente kunnen er nog andere specifieke regelingen zijn.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u welke mogelijkheden er zijn en wat de voorwaarden zijn om voor deze toeslagen in aanmerking te komen. Daarnaast maakt u kennis met degene die u kan helpen om deze toeslagen aan te vragen.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

09:45 uur   Ontvangst in Wijkcentrum De Dommel met koffie en thee

 

10:00 uur   Medewerkers van het Sociaal Raadslieden Werk Lumens vertellen over toeslagen en andere regelingen

 

11:00 uur   Cliëntondersteuners en Vrijwillige Ouderen Adviseurs vertellen hoe zij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van
toeslagen, WMO voorzieningen en keukentafelgesprekken

 

11:45 uur    Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

12:00 uur   Afsluiting

 

U komt toch ook?


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *