Voor WMO Ondersteuning naar WIJEindhoven

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig zijn, zijn eigen boontjes doppen en dus zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er komt voor ons allen een moment dat dit toch niet meer kan en we op een of andere manier hulp nodig hebben.

 

Als u zelf vindt dat u daar aan toe bent, of hierop wordt gewezen door bijvoorbeeld de huisarts of een naaste, dan bent u in Eindhoven aangewezen op WIJeindhoven voor voorzieningen in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). WIJeindhoven staat dan voor u klaar om uw probleem op te lossen. We wilden graag weten hoe dit in zijn werk gaat en zijn in gesprek gegaan met medewerkers van WIJeindhoven. Uit deze in een prettige sfeer gevoerde gesprekken hebben we het volgende verhaal samengesteld.

 

Naast Wmo-aangelegenheden staat WIJeindhoven opgesteld voor hulp bij andere persoonlijke problemen (bv. schuldsanering). Verhogen van de zelfredzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Voor meer informatie zie www.wijeindhoven.nl.

 

Bij een aanvraag voor hulp, telefonisch (040-2388998) of per e-mail (info@wijeindhoven.nl), komt u in contact met een generalist van WIJeindhoven. Dit is een medewerker die goed op de hoogte is van alle hulp die geboden kan worden. Er volgen dan meerdere ‘keukentafelgesprekken’ waarin uw situatie wordt geïnventariseerd. Hierbij wordt samen met u als eerste, gekeken in hoeverre binnen uw eigen netwerk het probleem kan worden opgelost, eventueel met ondersteuning van hulporganisaties zoals de Vrijwillige Hulpdienst (VHD). Als op deze manier voor u onvoldoende hulp te krijgen is, wordt gekeken naar de voorzieningen die binnen de Wmo vallen. De generalist bespreekt met u de mogelijkheden en zorgt er vervolgens voor dat u de overeengekomen hulp ontvangt. Deze verantwoordelijkheid is door de gemeente aan WIJeindhoven gedelegeerd. De aangeboden hulp kan dan o.a. betrekking hebben op de volgende voorzieningen:

– Hulp bij het huishouden

– Woonvoorzieningen (bv. traplift)

– Vervoersvoorzieningen

– Verplaatsmiddelen (bv. scootmobiel

– Ondersteuning en begeleiding thuis

– Dagbesteding

– Kortdurend verblijf

 

Bij het kiezen van de mogelijkheden komen ‘Zorg in Natura’ (ZIN) en het ‘Persoonsgebondenbudget’ (PGB) ter sprake. Bij ZIN regelt de gemeente alles voor u. Bij een PGB gaat uzelf de zorg inkopen. Ook komt aan bod de eigen bijdrage die voor een Wmo-voorziening wettelijk verplicht is. Deze eigen bijdrage is niet verwaarloosbaar en is van belang bij de keuze tussen ZIN en PGB en of u mogelijk toch nog voor een andere oplossing kiest. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en verplaatsingsmiddelen.

De eigen bijdrage wordt enerzijds bepaald door uw persoonlijke situatie (o.a. het inkomen) en anderzijds door de tarieven die de gemeente hanteert voor de hierboven genoemde voorzieningen. Over de maximale eigen bijdrage – deze wordt verlaagd m.i.v. 2017 – komen we terug in een ander artikel in dit blad. Wat betreft de tarieven hebben we geprobeerd om meer informatie te achterhalen maar dit is ons tot nu toe niet echt gelukt. Wel weten we dat voor huishoudelijke hulp 15,15 euro per uur wordt gerekend. Wilt u bij de te maken keuzes goed geïnformeerd zijn, dan raden we dringend aan om een onafhankelijke cliëntondersteuner van OVO (*) of van MEE (**) in te schakelen vanaf het eerste keukentafelgesprek.

(*) Cliëntondersteuning van OVO: 040-2573832, info@ovoeindhoven.nl.

(**) Cliëntondersteuning van MEE: 040-2140404, info@meezuidoostbrabant.nl.

 

Als het eenmaal zover is dat de gewenste hulp geregeld is, blijft u contact houden met dezelfde generalist. U kunt bij haar/hem ook altijd aankloppen, mochten de omstandigheden dit vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als hulp uit uw eigen omgeving wegvalt. De ervaring van de generalisten is dat het vaak goed werkt om hulp te krijgen uit je eigen omgeving Uit landelijke enquêtes blijkt echter dat buurthulp minder vanzelfsprekend is als de gevraagde hulp lang gaat duren.

 

Nog enkele belangrijke details:

 

Kees Blokker, Jan Peerlings (PR&C , PVGE)


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *