Verslag Themabijeenkomst OVO d.d. 23 november 2016

Tijdens het OVO symposium ‘Langer thuis wonen, maar hoe….?’ op 9 juni 2016 heeft u heel veel informatie gekregen over de veranderingen die in de zorg plaats vinden en die van invloed zijn op onze manier van wonen. Tevens hebben we u kennis laten maken met enkele innovaties die plaats vinden op het gebied van de ouderenzorg. De tijd was kort en de informatie veel, daarom organiseerde OVO een themabijeenkomst speciaal gericht op innovatie. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er, hoe kunnen deze praktisch worden toegepast en wat kunnen we in de toekomst verwachten?

dsc03832

Het programma zag er als volgt uit:

09:30 uur: Ontvangst met koffie/thee

10:00 uur: Opening door a.i. voorzitter Eef Klaassens

10:05 uur: Inleiding door wethouder Renate Richters

10:15 uur: Presentatie door Fabrizio Greidanus, Innovatiemanager bij ZuidZorg.

Tijdens de presentatie worden nieuwe innovaties gepresenteerd en krijgt u de gelegenheid om deze van dichtbij te bekijken en zelf uit te proberen.

11:55 uur: Afsluiting door a.i. voorzitter Eef Klaassens

 

Even over 10.00 uur opent Eef de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom

 

Voorin de zaal staan 2 banners van OVO opgesteld: een oude en een nieuwe. De nieuwe banner is een onderdeel van de nieuwe huisstijl  en het uiterlijk resultaat van ‘OVO in Verandering’, waarmee OVO vanaf 1 januari 2017 van start gaat, waarbij o.a. het onderwerp ‘Innovatie’ een nieuw aandachtsgebied is van OVO.

dsc03806

Eef geeft vervolgens het woord aan wethouder Renate Richters. Zij vertelt een verhaal  over een moeder van een kennis van haar; 85 jaar, eenzaam, veel last van lichamelijke problemen, staat negatief in het leven en het is moeilijk om tot haar door te dringen. Dit veranderde op het moment dat ze een Ipad kreeg. Ze zit nu o.a. op facebook en voelt zich veel meer een onderdeel van het leven. Haar humeur is er op vooruit gegaan en al deze positieve zaken dragen er ook toe bij dat ze langer zelfstandig kan blijven wonen..

dsc03825

De wethouder refereert hierbij aan ‘Slimmer Leven 2020’ en de ‘Dutch Design Week’, waar al veel gebeurt op het gebied van Innovatie in Zorg, Wonen en Welzijn met inzet van innovatieve technologie en eHealth-toepassingen. Dit zijn toepassingen onder meer op het gebied van domotica, zorg op afstand en apps en diensten voor de (zelf-) management van de zorg.

Zo komen er ook steeds meer apps voor bijv. mensen met psychische problemen. De ‘Virtueel Reality’ die in ziekenhuizen wordt gebruikt, is een voorbeeld van zo’n app.

 

De wethouder benadrukt nog dat WIJEindhoven mensen ondersteunt bij zaken die nodig zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 

Vervolgens geeft Eef het woord aan de heer Fabrizio Greidanus, innovatiemanager bij ZuidZorg

dsc03830

 

De heer Greidanus brengt ons op de hoogte van allerlei apparaten op het gebied van innovatie, die reeds gebruikt worden of gebruikt gaan worden om mensen langer thuis te laten wonen. Want in de toekomst zullen er steeds minder verpleegkundigen zijn waardoor eerst gebruik gemaakt wordt van allerlei apparaten zoals het beeldbellen en daarna komt er pas iemand langs.

 

 

Aan deze apparaten zijn naast de voordelen ook nadelen aan verbonden. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat als deze apparaten ingezet worden om de eenzaamheid op te heffen dit een slecht zaak is. Als techniek in gezet wordt om het contact met de mensen te beperken dan schiet men het doel voorbij.

Bovendien moet men bij het gebruik van dergelijke apparaten in het bezit zijn van internet maar binnen de doelgroep senioren heeft 50% nog steeds geen internetverbinding

 

Tips:
Vanuit de ZuidZorg wordt gezegd: als men gezinnen kent waar mensen zouden moeten komen, geef dat dan door aan ZuidZorg, ouderenbonden of ouderverenigingen etc.
Bij het Evoluon staat momenteel ‘De Slimste Woning van Nederland’. Het is een demonstratiewoning die op wisselende locaties in Nederland te bezichtigen is en waarin verschillende mogelijke technische oplossingen om langer thuis te kunnen blijven wonen en beheer van alle apparatuur met de smartphone, te zien zijn.
In het weekend van 24 t/m/ 26 november 2016 vindt de ‘Liever Thuis Beurs’ plaats in het Beursgebouw. Ook hier zullen verschillende innovaties te zien zijn. Gratis kaarten voor deze Beurs zijn o.a. bij OVO verkrijgbaar.

 

Veel van het hierboven genoemde apparatuur is al te zien bij het ‘Audiologisch Centrum’, maar het zou nog beter zijn als dit apparatuur op verschillende plekken in de stad te zien zou zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *