Veiligheid thuis – checklist

 

Wist u dat iedere 6 minuten een senior op de Spoedeisende Hulp belandt vanwege een val in de eigen woning? Juist thuis, waar mensen zich het veiligst voelen, lopen zij het grootste risico op vallen. Dit staat haaks op de wens van ouderen om langer, vitaal en veilig thuis te kunnen blijven wonen. De meeste valpartijen gaan gepaard met letsels zoals breuken of wonden. Met eenvoudige maatregelen kunt u dergelijke situaties voorkomen en de woning veiliger maken. Gebruik daarom deze checklist om risicovolle situaties thuis in kaart te brengen.

 

Checklist veilig thuis

 


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *