Uitspraak Rechtbank Den Bosch betreffende huishoudelijke ondersteuning


Medio juni behandelde de meervoudige kamer van den Bosch vier zaken, die door de heer Bert van ’t Laar en bureau Evers waren ingediend. Deze vier zaken waren gekozen uit de ca 150 ingediende beroepen.

De uitspraak in deze zaken, afgelopen week, staat model voor alle overige ingediende beroepen. De belangrijkste onderdelen van de uitspraak zijn door heer van ’t Laar in acht punten samengevat.

1. Er mag niet ingebroken worden op een lopende indicatie bij nieuw beleid, alleen bij wijziging van omstandigheden bij de cliënt. De oude indicatie blijft doorlopen.

2. De incidentele taken horen bij een schoon en leefbaar huis en de gemeente heeft niet aannemelijk gemaakt dat hiervoor een voorliggende voorziening is. Ter toelichting: in Eindhoven werd verwezen naar vrijwilligers of mensen uit het eigen netwerk om de incidentele taken uit te voeren. Omdat de gemeenten niet kan aantonen dat die vrijwilligers daadwerkelijk beschikbaar zijn is geen sprake van een voorliggende voorziening.

3. Het KPMG rapport wordt door de gemeente verkeerd gebruikt door een tijdstoekenning in bezwaar per activiteit. Alleen voor het hele cluster van activiteiten (woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en gang) kan de totale tijd uit het rapport worden aangehouden. De rechtbank gaat dan uit van de laatste niet omstreden indicatie of van het CIZ protocol.

4. Bij meer zorgmomenten per week is meer indirecte tijd nodig.

5. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering, maar de rechtbank kan hierin niet treden, nu er geen besluit ligt dat ziet op de uitvoering. Met andere woorden: de rechter vindt inderdaad dat de gemeente (en niet de cliënt) de eerstaangewezen is om de zorgaanbieder aan het contract te houden. Maar omdat het gaat om uitvoering, en niet om een schriftelijk besluit, heeft de rechter geen grond om in te grijpen.

6. Tijd voor strijken hoeft niet te worden toegekend, indien de gemeente heeft onderzocht dat dit voor de betreffende cliënt niet nodig is. Er kan dus gevraagd worden om strijkvrije kleding te kopen, maar er moet wel getoetst worden of dat voor deze persoon echt een optie is.

7. Tijd voor het schoonhouden van extra kamers hoeft alleen te worden toegekend indien wordt aangetoond dat die kamer(s) meer dan eens per week worden gebruikt. 

Als u bij de herindicatie flink heeft moeten inleveren en geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen zijn de mogelijkheden niet uitgeput. Mocht u naar aanleiding van dit artikel uw situatie opnieuw willen laten beoordelen neem dan contact op met een cliëntondersteuner. OVO helpt u graag het contact te leggen.

Kees Blokker,

cliëntondersteuner


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *