Steunpunt Materiële Hulpverlening

Wie zijn we?
Het SMH is een Stichting die een potje met geld beheert waar mensen die ingeschreven staan in de gemeente Eindhoven een beroep op kunnen doen binnen het kader van armoedebestrijding. De middelen van deze Stichting worden bijeen gebracht door de parochies en kloosters van Eindhoven, donateurs en de gemeente. De hulp is incidenteel, niet structureel, dit wil zeggen kortdurend en beperkt van aard. Wij zijn er voor mensen die tenminste 6 maanden ingeschreven staan bij de gemeente Eindhoven.

 

Wat doen we?
Drie keer in de week is er ’s middags een spreekuur bemand door vrijwilligers waar je een hulpvraag kunt doen, dit kan alleen na een telefonische afspraak op tel.nr 040 – 2571897.

We kunnen je helpen met wat leefgeld (bijvoorbeeld als je wacht op een uitkering)  hulp bij een Identiteitskaart of hulp bij tweedehands meubelen. Voor grotere hulpvragen, bijvoorbeeld  tweedehands witgoed, borg of energieschulden, is er een Beoordelingscommissie die zich daar 1 x per maand over buigt. Onze spreekuurmedewerkers dienen daarvoor de aanvraag in. We geven geen geld, maar betalen -als de hulpvraag wordt goedgekeurd – rekeningen. Professionele hulpverleners kunnen ook namens hun organisatie direct een vraag voorleggen bij de Beoordelingscommissie. Ook kunnen we verwijzen naar andere instanties, die eerder of beter kunnen helpen dan het Steunpunt.

 

Voor wie zijn we niet?
Voor mensen die niet of pas sinds kort ingeschreven zijn in de gemeente Eindhoven, voor mensen die structureel geld tekort komen. Het kan voorkomen dat het maken van een afspraak geblokkeerd wordt als je al te vaak een beroep hebt gedaan op het Steunpunt of misbruik maakt van het Steunpunt.
We geven geen geld om verslavingen, reisdocumenten, reiskosten, tandartskosten en boetes te betalen.

 

Wat heb je nodig bij je hulpvraag?

 

En verder…..

We moeten je  kunnen verstaan, neem zo nodig een tolk mee.
Je coach of begeleider is ook welkom tijdens jouw afspraak op het spreekuur.
Dit zijn richtlijnen waar we barmhartig, maar wel zorgvuldig, mee omgaan.


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *