Steekproef kwaliteit huishoudelijke ondersteuning


Sinds enkele maanden is de gemeente in samenwerking met het bedrijf ‘Zorg-Lokaal’ gestart met het steekproefsgewijs controleren van de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning. De gemeente, zo lees ik in de brief, vindt het belangrijk om te weten of de betrokkenen de ondersteuning krijgen, die is afgesproken en de kwaliteit ervan goed is. Daartoe heeft de gemeente met het bedrijf ‘Zorg-Lokaal’ een afspraak gemaakt voor het jaarlijks controleren van 500 woningen, circa 10% van het totaal.

Naast de steekproefsgewijze controle is het ook mogelijk, dat de controle op verzoek plaats vindt in het kader van de behandeling van een klacht tegen de zorgverlener.

De steekproefcontrole vindt plaats op vrijwillige basis. Bij het maken van de afspraak kan betrokkene aangeven op de controle geen prijs te stellen. Als tegen de controle geen bezwaar bestaat, wordt een afspraak gemaakt. Bij de controle mag u derden uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Hierbij wordt gedacht aan familie, mantelzorger en cliëntondersteuner. De afspraak met de controleur is niet geheim, d.w.z. ook de hulp mag weten, dat er een controle plaatsvindt. De hulp is echter niet welkom bij het gesprek.

Na het inzien van het ondersteuningsplan maakt de controleur al of niet samen met betrokkene een wandeling door de woning. Voor of na deze controle vraagt de controleur of betrokkene tevreden is met de hulp. De controleur zal u ook zijn of haar bevindingen vertellen, waarop een reactie mogelijk is.

Tot slot: Hoewel de gehele woning wordt gecontroleerd betekent dit niet dat ook alles wordt gecontroleerd. De uitvoering van incidentele taken, m.u.v. het wassen van de ramen, wordt niet gecontroleerd. Stof op een hoge plank, een koelkast met vlekken, vuile bestekbakken zijn maar enkele voorbeelden, die niet in de controle worden meegenomen. Evenmin wordt ‘de was’ betrokken in het onderzoek. Dat is jammer, want ik hoor regelmatig opmerkingen over de geringe tijd, die voor ‘de was’ beschikbaar is.

Het onderzoek, waarbij ik in mijn rol van cliëntondersteuner aanwezig was, verliep probleemloos. Tijdens de controle vertelde de controleur mij, dat in de badkamer en het toilet vooral wordt gelet op mogelijke kalkresten. Ook het spinnetje aan het plafond ontsnapte niet aan de waarneming. Opgemerkt moet worden, dat de woning juist de voorgaande dag door de hulp was gepoetst. Mede daardoor zag de woning er keurig uit. Of de waarneming geheel anders zou zijn geweest, indien de controle juist voorafgaand aan de wekelijkse poetsbeurt zou zijn geweest valt niet te zeggen.

Kees Blokker,

cliëntondersteuner


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *