Heeft opleiding Toegepaste Gerontologie nieuwe titel nodig?

De opleidingen Toegepaste Gerontologie van Fontys Hogeschool zijn in ontwikkeling. Zo is met de ontwikkeling van een nieuw opleidingsprofiel de inhoud van de opleiding Toegepaste Gerontologie veel scherper benoemd dan voorheen. Op dit moment stelt de Fontys zichzelf onder andere vragen over de naam van de opleiding, zoals ‘dekt de naam van de opleiding de inhoud?’, ‘is de naam voldoende herkenbaar en aansprekend voor potentiële studenten en het werkveld?’ en ‘moeten we de naam van de opleiding wijzigen?’.
De Fontys roept graag de hulp in van hun netwerk om hen te helpen in dit denken. Door middel van een prijsvraag stellen zij de vragen: “moet de naam van de opleiding veranderen?”, “indien de naam moet veranderen, moet de opleiding dan een ondertitel krijgen welke meer herkenbaar en aansprekend is voor een bepaalde doelgroep (potentiële studenten) of moet de naam helemaal veranderen?” en “wat zou een goede naam voor (een ondertitel van) de opleiding zijn?”
U kunt nog tot 23 maart meedoen!

Lees verder …


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *