Nina stelt zich aan u voor….


Mijn naam is Nina van Laanen, ik ben geboren in Nijmegen en woon al ruim dertig jaar in Nuenen.

Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Vitalis WoonZorg Groep als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Deze ondernemingsraad heeft 15 zetels. In deze functie adviseer ik onder meer de ondernemingsraad, coördineer de taken. Ik coach de ondernemingsraad c.q. de individuele leden en ondersteun de raad op allerlei gebied.

Per 1 augustus 2019 ben ik via Vitalis WoonZorg Groep bij OVO gekomen voor 9 uur per week als medewerker beleidsondersteuning.

Ik ga me bezig houden met het opstellen en uitwerken van een visiedocument m.b.t. het oprichten van een stadsbrede Seniorenraad voor Eindhoven. Hiervoor neem ik mijn werkervaring, kennis, kunde en enthousiasme mee.

In deze context zal ik contacten gaan leggen met deelnemers aan deze Seniorenraad om tot verbinding te komen en doelstellingen en een visie te formuleren van waaruit de raad kan worden opgericht. Ik hoop op een prettige en constructieve samenwerking zodat de Seniorenraad zijn beslag kan krijgen en als één gesprekspartner voor de gemeente Eindhoven kan optreden.

Ik zie er naar uit om met volle energie aan de opdracht te beginnen.

Hartelijke groet, Nina van Laanen


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *