Informatie over langer thuis wonen met zorg.

Thuis wonen met de intensieve zorg vanuit de Wet Langdurige

Zorg (Wlz) kan dankzij de het Modulair Pakket Thuis of Volledig

Pakket Thuis. Zie www.regelhulp.nl voor meer informatie, pagina

‘Thuis wonen met zorg uit de Wlz’.

 

 

Hulp voor de mantelzorger: een persoonsgebonden budget (pgb)

via de Wlz is ook mogelijk. Het verschil met een pakket uit de Wlz

is dat u (of uw vertegenwoordiger) bij een pgb zelf de contracten

sluit met de zorgverleners in plaats van het zorgkantoor.

Voorbeelden zijn te vinden op http://www.zobenikgeholpen.nl/,

ervaringsverhalen. Een pgb kan ook bij de gemeente aangevraagd

worden als u hulp nodig heeft en (nog) niet in aanmerking komt

voor voorzieningen uit de Wlz. Hoe u dat kunt doen staat met

het stappenplan ‘Van aanvraag tot toekenning’ beschreven op

de website van de vereniging voor budgethouders Per Saldo:

www.pgb.nl/pgb/wmo/.

 

 

De gemeente is ook verplicht tot ondersteuning van de

mantelzorger. Trek niet te laat aan de bel bij uw gemeente en

vraag dan gelijk om de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning,

voorafgaand aan het zogenaamde keukentafelgesprek. Dan bent u goed voorbereid.

 

 

De komende 15 jaar zal het aantal mensen met dementie toenemen met ruim zestig procent

(bron: Alzheimer Nederland). Dus meer mensen met beginnende dementie willen zo lang mogelijk

thuis blijven wonen. Bij www.dementie.nl kunt u terecht voor informatie. Of bel 033 303 25 02

(Alzheimer Nederland). De Alzheimer telefoon (gratis) biedt een luisterend oor: 0800-5088

(7 dagen per week van 9.00 – 23.00 uur).

 

 

Het Adviespunt van Zorgbelang geeft u graag meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden

en biedt hulp als u er zelf niet uitkomt of niet zo thuis bent op de computer. Bel gerust: 0900 24 38 181.


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *