Huishoudelijke ondersteuning via WMO; Even bijpraten!

De kaarten lijken nu wel geschud na de laatste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Dit hoogste rechtscollege voor geschillen tussen burgers en overheid heeft op 8 oktober 2018 en 10 december 2018 belangrijke uitspraken gedaan betreffende de WMO-voorzieningen. De uitspraak van 8 oktober had betrekking op de gemeente Steenbergen. Op 10 december deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over het gebruik van een onderzoek van KPMG voor het bepalen van de noodzakelijke hulp, die in het kader van de WMO door de gemeente geleverd moet worden. KPMG is een internationale accountants- en adviesorganisatie, waarbij verdeeld over 144 landen, 155.000 mensen werkzaam zijn.

Om de invloed van deze uitspraken op de situatie in Eindhoven aan te geven, starten we met een beschrijving van de situatie in Eindhoven.
De aanvraag voor hulp start met een verzoek aan een generalist van WIJeindhoven. WIJeindhoven gaat met u in gesprek en beoordeelt de noodzaak voor een ‘maatwerk’ oplossing. Deze term wordt gebruikt voor een toewijzing van huishoudelijke hulp. Het toekennen van de indicatie heet indiceren en wordt dus gedaan door de generalist.

U mag nu een keuze maken voor de thuishulporganisatie, die de hulp gaat uitvoeren. Een medewerker van deze organisatie stelt met u een ondersteuningsplan op. Het ondersteuningsplan geeft een overzicht van de activiteiten en de frequentie waarmee deze moeten worden uitgevoerd. De medewerker gebruikt daarvoor een formulier, dat tijdens het gesprek wordt ingevuld. Op het KPMG-formulier wordt onderscheid gemaakt tussen basisactiviteiten en incidentele activiteiten. De gemeente Eindhoven heeft, op het reinigen van de ramen aan de binnenzijde na, alle incidentele activiteiten in het ondersteuningsplan weggelaten. Enkele voorbeelden van incidentele activiteiten zijn: hoog stof afnemen, gordijnen wassen, keukenkastjes aan de binnenkant schoonmaken, etc. Samengevat zijn het die activiteiten, die vaak bij een grote beurt aan de orde komen.

Op basis van de indicatie en het ondersteuningsplan ontvangt de aanvrager een beschikking van de gemeente Eindhoven. Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt, indien de aanvrager van mening is, dat de geïndiceerde hulp onvoldoende is.
Ongetwijfeld heeft u opgemerkt, dat bij de huidige procedure niet wordt aangegeven, hoeveel uur hulp wordt verleend. De indicatie wordt verleend onder de titel van ‘een schoon en leefbaar huis’.

Het hoogste rechtscollege heeft uitgesproken dat:

Nogmaals de kaarten lijken geschud. De gemeente zal op eigen initiatief of door de rechter
gedwongen haar beleid moeten aanpassen. Te vrezen valt dat dit nog wel enige tijd zal duren.


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *