Glorieuxpark Eindhoven ‘Wonen in uw eigen leefstijl’

Kleinschalig wonen in uw eigen leefstijl
Op landgoed Glorieux bevinden zich drie kleinschalige woningen met een
geheel eigen leefstijl, waar bewoners in een kleine groep samen wonen.
Elke woning biedt onderdak aan zes dementerende ouderen en voldoet aan
alle BOPZ-normen. De bewoners krijgen dag en nacht begeleiding, waarbij
de nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en het behoud
van de eigen regie.

algemene folder Glorieuxpark Eindhoven, januari 2017


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *