Gemeente moet aanpassing badkamer betalen


Augustus 2017 werd ik gevraagd te helpen bij een aanvraag voor een traplift en de aanpassing van de badkamer voor een nog zelfstandig wonende 94 jarige vrouw. Zoals gebruikelijk volgde het keukentafelgesprek met twee generalisten. De situatie was duidelijk. Mevrouw had beide voorzieningen nodig. Voor het plaatsen van een traplift zou positief worden geadviseerd. Het aanpassen van de badkamer was, hoewel noodzakelijk, niet mogelijk ten laste van de Wmo. De gemeente hanteerde een maximale leeftijd van 20 jaar. Bij een oudere badkamer werd het aanpassen van een badkamer door de gemeente gezien als gebruikelijk te verrichten onderhoud. De aanvraag werd afgewezen. Voor het bezwaar tegen dit besluit heb ik contact gezocht met mr. A. van ’t Laar met als resultaat, dat hr. van ’t Laar als gemachtigde bezwaar aantekende tegen het genomen besluit. Het bezwaar werd afgewezen. Hr. van ’t Laar tekende daarop beroep aan bij de rechtbank in den Bosch. In mei 2018 vernietigde de rechtbank het besluit van de gemeente Eindhoven. De rechtbank wees het verzoek om de badkamer aan te passen toe. De gemeente verklaarde zich bereid om de kosten voor haar rekening te nemen, maar wilde ook een uitspraak van de hoogste rechter. 20 november 2019 was het zover. De CRvB heeft uitgesproken, zich te kunnen vinden in de uitspraak van de rechtbank en laat deze in stand. Het persbericht, dat de rechtbank heeft gepubliceerd, voeg ik als bijlage toe. Deze dag kon voor mij niet meer stuk.

Kees Blokker Cliëntondersteuner  


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *