Folder Huishoudelijke Ondersteuning Gemeente Eindhoven 2018

De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen vanaf 1 januari 2018 wijzigingen door te voeren op het gebied van de huishoudelijke ondersteuning.

Inwoners die huishoudelijke ondersteuning nodig hebben, krijgen zorg op maat.
Tot nu toe besprak de inwoner met de generalist van WIJeindhoven wat er in het huishouden moest gebeuren en werd vastgesteld hoeveel uur per week de huishoudelijke hulp zou komen. De generalist heeft nog steeds het eerste gesprek met de inwoner, maar dat gaat alleen over de vraag of huishoudelijke ondersteuning nodig is. Als de conclusie is dat dit geregeld moet worden, bespreekt de inwoner voortaan met de thuishulpaanbieder wat er precies nodig is en welke resultaten er behaald moeten worden. Op deze manier kan de generalist generalistisch werken en wordt  de expertise van de aanbieder ingezet waar dat nodig is.

Bekijk de folder:

 

LR_Huishoudelijke ondersteuning folder_17110027


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *