Armoede Manifest

Het aantal huishoudens dat in Eindhoven ten minste 1 jaar moet rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum, is van 2005 tot 2014 gestegen van 7,3% tot 10%.
Hebben we in Eindhoven dan niets geleerd? Wordt Eindhoven een stad van twee snelheden? Dreigt de balans verstoord te raken? De balans tussen hen die voordeel hebben bij de grenzeloze wereld en zij die daarbij achterblijven?

 

Het SME (Samenwerkingsverband Minima Eindhoven- actief sedert 1987) heeft met het zicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen een manifest opgesteld. Een manifest van 10 actiepunten in de hoop en met de verwachting dat de Eindhovense politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen en dat dit duidelijk doorklinkt in het nog op te stellen nieuwe collegeprogramma na de verkiezingen in maart 2018.

 

 

Het manifest is tot stand gekomen samen met Eindhovense instellingen en organisaties die werken met en voor de sociale minima in de stad Eindhoven. Deze organisaties is gevraagd om aanvullingen, kritiek en alles wat van dienst kan zijn om het evenwicht in Eindhoven te bewaren. Op 1 september 2017, tijdens een door de SME georganiseerde armoededialoog, hebben ook deze organisaties suggesties en opmerkingen ingebracht.

 

 

Bekijk het Armoede Manifest


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *