Zorg

 

De zorg is voortdurend in beweging en is ook vrijwel altijd onderwerp van gesprek. Als het niet gaat om het toenemend gebruik van de zorgvoorzieningen en de vergrijzing, gaat het wel om de almaar uitbreidende mogelijkheden binnen de zorg; met als terugkerend thema de kosten die steeds verder toenemen.

 

Tegelijkertijd zijn er door de politiek een aantal ontwikkelingen in gang gezet die tot doel hebben de eigen regie van mensen over hun leven en eventueel noodzakelijke zorg te bevorderen; en dat betekent ook meer eigen verantwoordelijkheid. Helaas liepen veel van de hervormingen in het hele stelsel van (gezondheids)zorgvoorzieningen samen met de noodzaak om op alle fronten de kosten van publieke voorzieningen te verminderen. Hierdoor wordt het doel van ‘meer eigen regie en verantwoordelijkheid voor de burger’ soms uit het oog verloren en alleen nog gezien als een bezuinigingsoperatie. Jammer, maar wel begrijpelijk.

 

OVO probeert in dit krachtenveld, overal waar mogelijk, belangen van met name de ouderen te behartigen en het beleid te beĆÆnvloeden. Hierbij valt te denken aan de gemeente, maar ook zorgaanbieders, woningbouwverenigingen en dergelijke. Met veel partijen vindt dan ook structureel overleg plaats.

 

Uiteraard is, zeker in het licht van de noodzakelijke voorzieningen die ervoor moeten zorgen dat ouderen meer eigen regie over hun leven kunnen (blijven) voeren en langer zelfstandig kunnen blijven, zorg niet los te zien van de andere aandachtsgebieden zoals door OVO gedefinieerd.

 

Neem ook eens een kijkje op de volgende websites:

 

https://www.zorgbelang-brabant.nl/academie-zorgbelang

 

https://eindhovendoet.nl/waardering-voor-jou/acties-en-kortingen

 

https://www.mantelzorgverlicht.nl/mantelzorg-hoe-en-wat


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *