Wonen

 

Nederland is aan het vergrijzen, zo ook Eindhoven. Mede om de toenemende zorgkosten het hoofd te bieden zet het beleid in op extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg. Daarnaast geven veel ouderen zelf aan dat zij graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. In de toekomst zullen meer ouderen dus langer zelfstandig blijven wonen.

 

In hoeverre zijn deze ontwikkelingen wenselijk en mogelijk?

 

Is de samenleving al voorbereid op ouderen met een hulpbehoefte die thuis wonen?

 

Zijn we in staat om op een goede, verantwoorde wijze het oudere deel van onze bevolking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen?

 

Welke rol spelen woningmarkt, de (thuis)zorgmarkt en de consumentenmarkt?

 

En wat gebeurt er al in de praktijk?

 

Allemaal vragen waar OVO zich mee bezig houdt door middel van overleggen met wooncentra, thuiszorgorganisaties en de gemeente.

 

WEB_Woonvisie_18-dec-2015

 

Handboek toegankelijkheid


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *