Wijken

 

Voor OVO is het belangrijk dat er contacten met allerlei (vrijwilligers)organisaties en instellingen op wijkniveau zijn. Op deze manier krijgt OVO zicht op wat er in de wijken leeft.
Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed op het gebied van ouderen in de wijken? Zijn buurten en wijken leeftijdsbestendig? Worden er activiteiten aangeboden die aansluiten bij de wensen van ouderen? Zijn er voldoende buurtruimtes om activiteiten te organiseren?

 

OVO signaleert en bespreekt dergelijke zaken op stedelijk niveau met gemeente en zorginstellingen. OVO geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

 

Naast contacten in de wijken fungeert OVO ook als verbinder tussen de wijken.
Voorzitters van verschillende senioren wijkoverleggen worden regelmatig uitgenodigd voor een overleg bij OVO. Hierin vindt uitwisseling plaats van ideeën en activiteiten en worden signalen getoetst.

 

 

 

 

 


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *