Aandachtsgebieden

 

Ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging van ouderen is het zinvol dat OVO vertegenwoordigd is in diverse overleggremia van de Eindhovense instellingen en overheid, die zich expliciet of impliciet met ouderenbeleid bezig houden. Daarnaast voert OVO regelmatig gesprekken met ambtenaren van de gemeente Eindhoven en medewerkers van maatschappelijke instanties die voor de Eindhovense ouderen belangrijk zijn. Om alle aspecten optimaal te kunnen uitdiepen is gekozen voor de insteek van aandachtsgebieden voortkomend uit de huidige maatschappelijke ontwikkelingen .

 

 

 


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *