Week van de Alfabetisering

Taalactiviteiten voor jong en oud in Gestel

 

Onze droom is dat heel Eindhoven kan lezen en schrijven. Dat niemand aan de kant hoeft te staan. Toch zijn er ruim 23.000 Eindhovenaren van 16 jaar en ouder die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat aantal groeit nog steeds! Tijdens de Week van de Alfabetisering, van 3 tot en met 9 september, organiseren diverse maatschappelijke organisaties en taalaanbieders die actief zijn in het DigiTaalhuis Eindhoven tal van activiteiten voor jong en oud. Activiteiten waarmee we buurtgenoten, vrijwilligers, scholen, kinderen, opa’s, oma’s, bedrijven en instellingen meer bewust maken van de noodzaak om laaggeletterdheid aan te pakken. Op donderdag 6 september staat wijkcentrum de Dommel in Gestel geheel in het teken van ‘Taal zonder Grenzen Festival’.

 

Taal zonder Grenzen Festival
Er wordt deze dag onder andere een Taalwandeling door de wijk gemaakt waarbij mensen veel leren over hun eigen omgeving, maar ook op een informele, laagdrempelige manier oefenen met de Nederlandse taal. Alle inwoners van Eindhoven zijn uitgenodigd deel te nemen aan het grootste Taalcafé van Eindhoven. Tijdens dit Taalcafé gaan Nederlands- en anderstaligen op een informele manier de Nederlandse taal oefenen door met elkaar in gesprek te gaan. Er kan over van alles gepraat worden, variërend van een bezoek aan de winkel tot bezienswaardigheden in Eindhoven. Ook voor jongere Eindhovenaren is er van alles te beleven, zoals een workshop rapteksten schrijven. De kleintjes kunnen deze dag heerlijk onderuitgezakt genieten van een spannend verhaal dat op een ludieke en interactieve manier voorgelezen wordt door medewerkers van de Bibliotheek Eindhoven. Bezoekers kunnen ook kennismaken met verschillende taallessen en leesmaterialen zodat ze een idee krijgen van het aanbod in de wijk. Het Ster College geeft diverse tips en adviezen tijdens allerlei workshops gericht op taal, rekenen en digitale vaardigheden. Deelname aan de verschillende activiteiten is geheel gratis.

 

Opening Taalpunt
Deze dag zal wethouder Stijn Steenbakkers om 16.00 uur het Taalpunt Gestel openen in wijkcentrum de Dommel. In dit Taalpunt geven getrainde vrijwilligers, net als in het Taalpunt in de Bibliotheek Eindhoven, advies aan iedereen die een vraag heeft over taal. Bijvoorbeeld omdat je beter wilt leren lezen of schrijven. Of omdat Nederlands niet jouw eerste taal is en je wilt weten welke cursus mogelijk is. De taalpuntvrijwilligers luisteren naar jouw vragen en geven advies. Ze kunnen jou verwijzen naar een taalmaatje of een cursus of ze vertellen jou welke online oefenprogramma’s er zijn. Misschien wil je juist beter met de computer leren werken, ook hierover kun je advies krijgen. Of Nederlands nu je eerste taal is of wanneer je juist net in Nederland bent en de taal nog moet leren spreken. Het Taalpunt helpt je altijd op weg.

 

Gratis deelname
Wil je graag andere mensen ontmoeten? Heb je een vraag op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden? Of wil je eens kennismaken met de vele organisaties die actief zijn in Gestel? Kom dan naar het Taal zonder Grenzen Festival in wijkcentrum de Dommel! Je bent vanaf 14.00 uur van harte welkom!
DigiTaalhuis Eindhoven
Het DigiTaalhuis Eindhoven is een netwerk van partijen in Eindhoven die betrokken zijn bij het werven, motiveren, doorverwijzen en scholen van mensen met lage basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Elke organisatie heeft hierin een eigen rol. Naast de drie lokale kernpartners van het DigiTaalhuis – Gemeente Eindhoven, Ster College en de Bibliotheek Eindhoven – zijn ook andere organisaties op het gebied van formeel en non-formeel aanbod in Eindhoven betrokken. Daarnaast spelen de maatschappelijke organisaties, zoals o.a. Lumens, WIJeindhoven en UWV, een belangrijke rol bij het opzetten en verstevigen van dit netwerk rondom basisvaardigheden. Voor het effectief en efficiënt bestrijden van laaggeletterdheid en het versterken van basisvaardigheden is immers een stevig netwerk vereist. De partners binnen het DigiTaalhuis Eindhoven worden ondersteund door Stichting Lezen en Schrijven.

 

Praktische informatie
Het programma van het Taal zonder Grenzen Festival ziet er als volgt uit:
14.00 – 20.00 uur Informatiemarkt over taal met o.a. Ster College, de Bibliotheek Eindhoven, Sagènn, Stichting Buurtplatform Bennekel Belang
14.15 – 14.45    Maak je eigen Elfje
Vanaf 14.30 uur   Kennismakingslessen taal
14.45 – 15.15    Reken Grand Prix: rekenen op de computer
15.00 – 15.45 uur   Loesje workshop
14.45 – 15.30 uur   Taalwandeling door de wijk
15.30 – 16.30 uur   Voorlezen voor kinderen
Vanaf 16.00 uur   Rapteksten schrijven
16.00 uur    Opening Taalpunt Gestel door wethouder Stijn Steenbakkers
16.15 – 17.00 uur    Loesje workshop
16.30 – 17.00 uur    Maak je eigen Elfje
17.00 – 17.30 uur   Reken Grand Prix: rekenen op de computer
19.00 – 20.00 uur   Taalcafé
Locatie:  Wijkcentrum de Dommel, Bennekelstraat 131
Kosten:  gratis
Aanmelden: n.v.t.

 

Totaal overzicht activiteiten Week van de Alfabetisering 2018

 

Meer informatie
Esther de Poorter – coördinator DigiTaalhuis Eindhoven
Telefoon: 06 46047559
E-mail: e.dpoorter@bibliotheekeindhoven.nl


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *