Organisatie van het OVO kantoor


Zoals u wellicht gemerkt hebt is er bij OVO sinds begin dit jaar het een en ander veranderd. Door een forse tariefverhoging was het niet langer mogelijk om Stefanie en Miranda vanuit Lumens bij OVO te detacheren. Daarmee hebben we momenteel geen beroepskrachten meer beschikbaar.

We hebben besloten om vooralsnog de taken zoals die door Miranda en Stefanie werden gedaan, door de bestuursleden te laten uitvoeren en ons de komende periode te bezinnen op de toekomstige werkwijze. In verband daarmee is de telefonische bereikbaarheid beperkt; enkele keren per week wordt de voicemail afgeluisterd en worden de mensen die dat willen door iemand van het bestuur teruggebeld. Ook de e-mails worden enkele keren per week gelezen en beantwoord.


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *