Veranderingen in de eigen (maximale) bijdrage Wmo

In de Schouw van oktober stond een artikel over de eigen bijdrage in de Wmo. Hieruit blijkt dat die voor velen een forse aanslag betekent op het besteedbaar inkomen. Er is nu goed nieuws te melden want de eigen bijdrage gaat met ingang van 1 januari 2017 naar beneden. De basisregels blijven hetzelfde maar het volgende verandert:

 

• De vaste bijdragen worden gelijkgetrokken voor een- en meerpersoonshuishoudens.
• Meerpersoonshuishoudens waarvan een of beide partners niet pensioengerechtigd zijn, hoeven geen vaste bijdrage meer te betalen.
• De inkomensgrenzen worden verhoogd en boven deze grenzen wordt voor iedere euro meer, geen 15 cent maar 12,5 cent in rekening gebracht.

 

In onderstaande tabel wordt de oude en de nieuwe situatie (vanaf 1 januari 2017) met elkaar vergeleken. Wat blijft gelden is dat er nooit meer betaald hoeft te worden dan het bedrag dat de gemeente voor de voorziening in rekening brengt. Ook houden de gemeentes de vrijheid om lagere vaste bijdrages te vragen dan in onderstaande tabel vermeld staan.

 

Categorie                                             Inkomensgrens               Vaste bijdrage per 4 weken

 

Eenpersoonshuishouden                      €  16.887 (2016)                    € 19,40 (2016)
pensioengerechtigd                              €  17.033 (2017)                    € 17,50 (2017)

 

Tweepersoonshuishouden één of        € 28.177 (2016)                     € 27.80 (2016)
geen pensioengerechtigd                     € 35.000 (2017)                     €  0,00 (2017)

Tweepersoonshuishouden                   € 23.374 (2016)                     € 27,80 (2016)
beiden pensioengerechtigd                  € 23.525 (2017)                     € 17,50 (2017)

 

Wat houdt dit in voor de  maximale eigen bijdrage in 2017? We vergelijken in enkele voorbeelden de situatie in 2017 met die van 2016.

 

Eenpersoonshuishouden met inkomen van € 40.000
2016: Boven de grens van € 16.887, eigen maximale bijdrage per 4 weken: 19,40 + (40000 – 16887) x 0,15 : 13 =  € 286,09
2017: Boven de grens van €  17.033, dus eigen bijdrage per 4 weken: 17,50 + (40000-17033) x 0,125 : 13 = € 238,90

 

Tweepersoonshuishouden beiden pensioengerechtigd met inkomen van € 40.000.
2016: Boven de grens van € 23.374. Maximale eigen bijdrage per 4 weken: 27,80 + ( 40000-23374) x 0,15 : 13 = € 219,64
2017: Boven de grens van € 23.525. Maximale eigen bijdrage per 4 weken: 17,50 + (40000-23525) x 0,125 : 13 = € 175, 90

 

Tweepersoonshuishouden waarvan één persoon pensioengerechtigd met inkomen van  € 40.000
2016: Maximale eigen bijdrage per 4 weken: 27,80 + (40000 -28177) x 0,15 : 13 = € 164,22
2017: Maximale eigen bijdrage per 4 weken:  00,00 + (40000-35000) x 0,125 : 13 =  € 48,08

 

Uit het laatste voorbeeld blijkt dat voor deze categorie de situatie veel gunstiger wordt, Wmo ondersteuning wordt gratis tot een inkomen van € 35.000 en met een hoger inkomen is het voordeel al snel 100 euro per periode.

 

Jan Peerlings (PR&C PVGE)


* Realisatie Supportpunt Eindhoven in samenwerking met OVO *