Hulp bij Belastingaangifte

 

Belastingaangifte over het jaar 2017

 

Ouderen in Eindhoven kunnen hun belastingaangifte laten verzorgen door een, daartoe speciaal opgeleide, vrijwilliger .

Het gaat hierbij om een eenvoudige aangifte, dat wil zeggen: inkomen bestaande uit AOW, pensioen en overige inkomsten, eigen huis, spaargeld en aftrekposten voor hypotheekrente, ziektekosten en giften.

Tevens kunnen de vrijwilligers u helpen bij het aanvragen van toeslagen.

 

Aanmelden voor Hulp bij Belastingaangifte kan vanaf 1 januari 2018

 

Doelgroep

Alle ouderen in Eindhoven die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces, met een maximaal verzamelinkomen van €35.000,00 voor alleenstaanden en van €50.000,00 voor gehuwden/samenwonenden, kunnen een beroep doen op Hulp bij Belastingaangifte.

 

Uw bijdrage in de kosten voor het verzorgen van uw belastingaangifte:

Verzamelinkomen tot € 25.000,00:  op kantoor: € 5,00; aan huis: € 10,00

Verzamelinkomen tot € 50.000,00:  op kantoor: € 10,00; aan huis: € 12,00

 

Benodigde documenten
Om de aangifte te kunnen invullen zijn de volgende papieren/documenten nodig.
– De jaaropgaven van inkomen en pensioen over 2017.
– Als u geen jaaropgave ontvangt, dan het decemberoverzicht van 2017.
– De beschikking van Huur- en Zorgtoeslag over zowel 2017 als 2018.
– Gegevens over uw eigen woning (WOZ waarde ontvangen begin 2017).
– Hypotheekgegevens.
– Betaalbewijzen van uitgaven voor ziektekosten in 2017.
– Een dieetverklaring of dieetbevestiging over 2017.
– Alle banktegoeden per 1 januari 2017.
– Een kopie van de Belastingaangifte over 2016 (ter vergelijking noodzakelijk).
– De brief die u van de Belastingdienst hebt ontvangen waarin staat dat u aangifte moet doen over 2016.
Het is belangrijk dat u de genoemde documenten klaar hebt liggen als de belastinginvuller bij u thuis komt.

 

 

Let op !

Een belastinginvuller helpt u met uw aangifte inkomstenbelasting op basis van de door u verstrekte gegevens. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw belasting aangifte en/of toeslagen aanvraag.

 

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte 2017 of wilt u hulp bij het aanvragen van toeslagen? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden via 040-2573832.

 

Uw naam (verplicht):

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Uw e-mail (verplicht)

Alleenstaand of echtpaar:


Eerder gebruik gemaakt van de dienst?


Zo ja, de naam van uw Belasting Adviseur:

(u kunt bovenstaand vak leeg laten als u dit niet weet)


Heeft u Internet?


Heeft u WiFi?


Heeft u een machtigingscode?

(zo niet dan kunt u dit opvragen via de Belastingdienst: 088-1236555)


Waar wilt u hulp?


Eventuele opmerking(en):


* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met OVO *