Hulp bij Belastingaangifte

 

Belastingaangifte over het jaar 2018

Evenals voorgaande jaren kunnen de leden van de ouderenorganisatie PVGE, maar ook ALLE ouderen in Eindhoven hun belastingaangifte laten verzorgen door een belastinginvuller.
Het gaat hierbij om een eenvoudige aangifte, dat wil zeggen: inkomen bestaande uit AOW, pensioen en overige inkomsten, eigen huis, spaargeld en aftrekposten voor hypotheekrente, ziektekosten en giften.

 

Doelgroep
Alle ouderen in Eindhoven, die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces, met een maximaal verzamelinkomen van € 35.000,– voor alleenstaanden en van € 50.000,– voor gehuwden/samenwonenden (beide verzamelinkomens opgeteld).
Het verzamelinkomen is ongeveer: Belastbaar inkomen volgens de jaaropgaves

 

LET OP!
Een belastinginvuller van de Belastingservice Ouderenorganisatie helpt u met uw aangifte inkomstenbelasting op basis van de door u verstrekte gegevens.
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw Belastingaangifte en/of Toeslagen informatie.

 

Welke documenten heeft de belastinginvuller nodig?
• Jaaropgaven van inkomen/pensioen 2018
• Als u geen Jaaropgaven hebt ontvangen, dan de decemberopgave 2018
• De beschikking Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2018 en indien aanwezig 2019
• WOZ waarde eigen woning, opgave ontvangen in januari 2018
• Hypotheekgegevens eigen woning
• Uitgaven voor ziektekosten met betaalbewijzen
• Een ondertekende dieetverklaring of dieetbevestiging door uw arts/diëtiste
• Alle banktegoeden per 1 januari 2018
• Een overzicht van gedane giften en bewijsstukken
• Uw aangiftebrief 2018
• Uw ontvangen Machtigingscode IB2018 en eventueel Toeslagen per persoon
• Uw kopie belastingaangifte IB2017 (van vorig jaar)

 

MACHTIGINGSCODE
Voor het invullen van de aangifte IB 2018 hebben we een nieuwe Machtigingscode per persoon nodig.
U kunt die aanvragen via uw computer of via tel. 088-123 6555. Voor het aanvragen van een Machtigingscode hebt u uw BSN nummer en uw geboortedatum nodig.
Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan een brief met de Machtigingscode. Die moet u goed bewaren en afgeven aan uw belastinginvuller.
Voor Toeslagen is een aparte Machtigingscode per persoon nodig.
U kunt uw gewenste belastinginvuller vragen dit voor u te regelen. Zonder Machtigingscode kunnen wij geen aangifte verzorgen.

 

Als u zich aanmeldt vóór 31 januari 2019, dan neemt uw belastinginvuller uiterlijk 15 april 2019 contact met u op voor een afspraak.
Als u dan nog geen reactie hebt ontvangen, laat ons dat dan weten.

 

Wie zich na 31 januari 2019 aanmeldt, wordt mogelijk pas ná 15 april 2019 benaderd voor een afspraak. Als vóór 1 april 2019 de aangifte IB 2018 wordt ingediend dan ontvangt u van de Belastingdienst een reactie vóór 1 juli 2019.

 

Uw bijdrage in de kosten voor het maken van uw belastingaangifte IB2018 bedraagt €10,00.

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte 2018 of wilt u hulp bij het aanvragen van toeslagen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

 

Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden via 040-2573832.

 

Uw naam (verplicht):

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Uw e-mail (verplicht)

Alleenstaand of echtpaar:

Eerder gebruik gemaakt van de dienst?

Zo ja, de naam van uw Belasting Adviseur:

(u kunt bovenstaand vak leeg laten als u dit niet weet)

Heeft u Internet?

Heeft u WiFi?

Heeft u een machtigingscode?

(zo niet dan kunt u dit opvragen via de Belastingdienst: 088-1236555)

Waar wilt u hulp?

Eventuele opmerking(en):


* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met OVO *